Projekt Enercoast

OPIS PROJEKTA

PROJEKT ENERCOAST - ŠIRJENJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE VZDOLŽ OBALNEGA OBMOČJA JADRANSKEGA IN JONSKEGA MORJA

Na obalnem območju jadranskega in jonskega morja, ki je turistično zelo razvito in je na posameznih lokacijah prisotna tudi pristaniška infrastruktura je poraba energije posledično zelo visoka, kar lahko posledično negativno vpliva tudi na okolje. Zato je strateškega pomena, da se na teh območjih zagotovi trajnostno rabo energije, ki zmanjšuje obremenitev okolja in ki sočasno postavlja temelje za trajnostni gospodarski razvoj.

Projekt Enercoast podrobneje analizira obstoječe stanje rabe energije na tem območju, skozi poglobljeno analizo razpoložljivih tehnologij za dvig rabe obnovljivih virov energije, s posebnim poudarkom na predstavitvi ovir in težav za njihovo širšo rabo vzdolž obale Jadranskega in Jonskega morja.

Partnerji projekta:

  • University of Aegean business school (Grčija)
  • Cortea (Italija)
  • Fakulteta za strojništvo in ladjedelništvo (Hrvaška)
  • Goriška Lokalna Energetska agencija, Nova Gorica (Slovenija)
  • Provincia di Rimini (Italija)

Pridružena partnerja projekta: Mestna občina Koper in Luka Koper.

Novice

Osnovne informacije

Program: Program MED
Trajanje projekta: jun. 2014 - jun. 2016
Vrednost projekta: 367.000,00 EUR
Spletna stran projekta

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Gradiva

Viri financiranja