Projekt ENRI

OPIS PROJEKTA

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKO VARČEVANJE ZA TRETJI SEKTOR

Projekt ENRI je imel glavni cilj sodelovanje pri skupnem planiranju za zmanjšanje energetske porabe in povečanje rabe obnovljivih virov energije v okviru tretjega sektorja čezmejnega območja.
Aktivnosti so obsegale analizo energetske učinkovitosti zgradb v uporabi organizacij tretjega sektorja (društva, zavodi, ustanove). Na podlagi rezultatov se je določilo metodologijo / strategijo za energetsko sanacijo objektov in uporabo obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje ter za proizvodnjo energije.

Prikaži več


Predvideni so bili pilotni posegi tako v Sloveniji kot v Italiji. Izvajale so se aktivnosti za osveščanje ciljnih skupin in prebivalstva z organizacijo vrste srečanj, diskusij ter predstavitev rezultatov raziskave s prikazom možnih rešitev za izboljšanje zgradb z vidika njihove energetske učinkovitosti in s predstavitvijo strategij in spodbud, ki so prisotne na italijansko-slovenskem tržišču.

Izvajalo se je tudi osveščanje in izobraževanje organov upravljanja društev glede učinkovitega upravljanja nepremičnin tako z okoljskega in energetskega kot tudi iz ekonomskega vidika za izboljšanje energetske in ekonomske samozadostnosti v splošnem interesu.

Prikaži manj

Vodilni partner:

  • Svet slovenskih organizacij

Projektni partnerji:

  • GOLEA
  • ARES - Deželna agencija za vzdržno gradbeništvo
  • Športni in mladinski center Piran
  • Središče Rotunda, primorski družbeni center, Koper
  • Fogolar Furlan Tržič

Osnovne informacije

Program: SLO - ITA
Trajanje projekta: okt. 2012 – mar. 2015
Vrednost projekta: 605.000,00 EUR

Vodja projekta

Ivana Kacafura

05 / 393 24 80

Viri financiranja