Projekt Modef

OPIS PROJEKTA

SKUPNA IZDELAVA IN RAZISKAVA MODELOV ZA OPTIMIZACIJO UPORABE FOTOVOLTAIČNE ENERGIJE

Aktivnosti projekta so obsegale kartiranje razširjenosti in lastnosti fotovoltaičnih naprav na območju programa ter izvedbo primerjalne analize italijanske in slovenske zakonodaje s področja dovoljenj in spodbud za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Izdelana je bila analiza sestavnih delov sončnih celic vključno z raziskavo materiala in tehnologije, ki omogoča optimizacijo proizvodnje fotovoltaične energije. Aktivnosti projekta so predstavljale tudi izgradnjo pilotne naprave in izvedbo poskusov v smeri optimizacije energetske učinkovitosti kateri omogočajo oblikovanje znanstvenih meril za standardizacijo zadovoljevanja energetskih potreb na različnih predelih območja programa. Primerjava podatkov zbranih skozi aktivnosti projekta je omogočala izdelavo kartografske analize predelov območja, vključujoč prikaza termičnega polja.

Osnovne informacije

Program: ITALIJA - SLOVENIJA
Trajanje projekta: nov. 2012 - nov. 2014
Vrednost projekta: 724.582,30 EUR

Vodja projekta

Primož Ladava

Viri financiranja