Projekt Adriacold

OPIS PROJEKTA

Projekt ADRIACOLD se izvaja v okviru programa Jadranski čezmejni program IPA in združuje 12 projektnih partnerjev iz petih držav. Slovenski partnerji projekta so agencija GOLEA, Inštitut Jožef Stefan ter Občina Piran. Glavni cilj projekta je širjenje informacij o možnostih rabe obnovljivih virov energije za potrebe hlajenja objektov (javnih, kmetijskih, turističnih, industrijskih in storitvenih) na območju držav Jadranskega bazena in na ta način prispevati k povečanju neodvisnosti od fosilnih goriv.

Poudarek projekta je na identifikaciji rabe energije za hlajenje, predstavljene bodo najbolj učinkovite in primerne tehnologije solarnega hlajenja, spodbujal bo povezovanje deležnikov na tem področju. Realiziranih bo več pilotnih primerov, eden tudi v Sloveniji, na območju občine Piran. Pomemben del pa bo predstavljala aktivnost monitoringa delovanja instaliranih sistemov in ozaveščanja javnosti.

Prikaži več

Vsebina projekta je nadvse aktualna, saj je v EU opazen trend povečevanja rabe energije za hlajenje in klimatizacijo stavb. Razlogov za to splošno povečanje je več, kot npr. relativno visok standard izolacije zgradb zmanjšuje potrebe po toploti, medtem pa še naprej raste potreba po hlajenju, predvsem zaradi višjega pridobivanja solarne energije, višji standard bivalnega ugodja, arhitekturni trendi (velike zastekljene površine), spreminjanje klimatskih razmer, itd.

Solarno hlajenje se že uspešno uveljavlja v praksi. Z nadaljnjim zniževanjem cene tehnologije je poleg manjših sistemov v prihodnosti realno pričakovati tudi izgradnjo večjih sistemov.

Prikaži manj

Vodilni partner

 • Trieste AREA Science Park Consortium (IT)

Projektni partnerji

 • CORTEA Province of Rimini (IT)
 • Italian agency for the new technology the energy and the environment (IT)
 • Goriška Local Energy Agency – GOLEA (SLO)
 • Jožef Stefan Institute (SLO)
 • Municipality of Piran (SLO)
 • University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture (CRO)
 • Regional energy agency Kvarner (CRO)
 • City of Dubrovnik (CRO)
 • The Economics Institute JSC Banja Luka (BiH)
 • Durres Municipality (AL)

Hladilni solarni sistem v vrtcu Mornarček deluje

Dne 12. 6. 2014 je agencija GOLEA, skladno s projektnimi aktivnostmi, v sodelovanju z občino Piran, predstavnikom izvajalca del (podjetje Klimatik d.o.o.), izbranim nadzornikom del s strani občine Piran ter izbranim izvajalecem supernadzora (NOM BIRO d.o.o) izvedla ogled pred zagonom sistema nameščenega na vrtcu Mornarček v Piranu. Sam absorbcijski agregat je bil na ta dan ravno v fazi zagona (balansiranje pretokov), tako da »solarnega« hladu še nismo občutili.

Prikaži več

Po izvedbi sanacije strehe, izvedene v okviru energetske sanacije celotnega ovoja stavbe (neodvisen projekt) je bila izvedena izgradnja sorpcijskega hlajenja z uporabo sončne energije, vgrajen je mokri hladilni stolp, zaključena je montaža ventilatorskih konvektorjev v igralnicah in hodnikih, njihova cevna povezava ter odtoki kondenza. Dela v strojnici so v zaključni fazi. Za nadaljnje delo spremljanja delovanja sistema in zajema podatkov je vgrajen digitalni krmilnik z možnostjo oddaljenega dostopa preko Ethernet (TCP/IP) povezave.

Foto: solarni sistem v vrtcu Mornarček v Piranu


Prikaži manj

Pregled izvedenih aktivnosti na projektu

Občina Piran je med prvimi partnerji projekta, ki je uspešno izvedla javni razpis in je z dnem 31. 12. 2013 podpisala pogodbo s podjetjem Klimatik d.o.o. za dobavo in vzpostavitev sistema sorpcijskega hlajenja v vrtcu Mornarček v občini Piran.

Prikaži več

Izbrani izvajalec je pričel z deli namestitve opreme v mesecu februarju 2014, vendar so se dela zaradi predvidene celovite energetske sanacije objekta začasno ustavila. Celotna izvedba bo predvidoma zaključena še pred poletjem 2014, ko bodo na sanirano streho vrtca nameščeni še solarni kolektorji.

Dne 17. 3. 2014 je bil s strani supernadzora izveden ogled na kraju samem. Supernadzor sestavljajo predstavniki agencije GOLEA, ki je partner projekta in Peter Blažek - NOM BIRO d.o.o., ki nudi strokovno podporo agenciji Golea pri izvedbi supernadzora.

Ogleda so se udeležili tudi predstavnik občine Piran (prav tako partner projekta), izbrani nadzornik del – Janez Šlibar ter izvajalec del KLIMATIK d.o.o.

Z aprilom so pričele aktivnosti delovnega sklopa 6, ki obsega identifikacijo ustreznih objektov, kjer bi bila mogoča namestitev solarne tehnologije za hlajenje, zbiranja podatkov za pripravo študij izvedljivosti ter analiza že obstoječih dobrih praks na območju vseh sodelujočih držav.

Po realizaciji vseh šestih pilotnih sistemov v treh državah (1 Slovenija, 2 Hrvaška, 3 Italija) pa sledi še vzpostavitev zajema podatkov z namenom izvedbe monitoring-a, skladno s predvidenimi nalogami, definiranimi v delovnem sklopu 5 projekta Adriacold.


Prikaži manj

Novice

 • Dan odprtih vrat GOLEE

  V petek, 11. 1. 2013, je GOLEA za predstavnike primorskih občin in ostale sodelujoče v projektih organizirala dan odprtih vrat. Leto 2012 je bilo za energetsko agencijo GOLEA najbolj uspešno do sedaj. V tem letu je agencija dokončno utrdila vlogo neodvisnega energetskega svetovalca na območju širše primorske regije. GOLEA je z namenom predstavitve projektov in […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: IPA Adriatic
Trajanje projekta: okt. 2012 – sept. 2015
Vrednost projekta: 2,64 mio EUR

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Solarno hlajenje vrtec Mornarček

Študija izvedljivosti sistema solarnega hlajenja
Ulica IX. korpusa 40a, 6330 PIRAN
Primerjalna analiza potencialnih sistemov
Ulica IX. korpusa 40a, 6330 PIRAN

Viri financiranja