Trajnost in učinkovitost v logistiki

29. julija 2013 je pri Gospodarski zbornici Rimini potekala predstavitvena delavnica LOGNET.LL – logističnega omrežja Living Lab, ki je bil ustanovljen v okviru projekta EnergyViLLab. Ta ima za cilj v obmejnem območju med Italijo in Slovenijo vzpostaviti omrežje Energy Virtuos Living Lab z namenom razvijanja izkušenj in uspešnega ravnanja v zvezi z uporabo obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in razvoja virtualnih sistemov trajnostne mobilnosti.

LOGNET.LL obravnava vprašanje racionalizacije prevoza blaga na kratke razdalje in možnosti pridobivanja uspešnih izkušenj s pomočjo procesov sodelovanja v logistiki za redefinicijo transportnih sistemov, ki bodo prinesle učinkovitost in trajnost.

Ob tej priložnosti je Inštitut za transport in logistiko predstavil izkušnje pridobljene na območju Ravene, kjer so po vzoru Living Lab izvedli pripravo in podporo zagona testiranja novega procesa reorganizacije prometnih tokov med pomembnejšimi podjetji v mehanski industriji.

Dogodek, ki ga je organizirala organizacija ITL v sodelovanju s Pokrajino Rimini in Gospodarsko zbornico Rimini, je bil namenjen dvigu ozaveščenosti interesnih skupin, združenj, javne uprave in podjetij o navedeni tematiki, pri čemer gre tudi za preverjanje možnosti za spodbujanje raziskovanja o ponovljivosti predlaganega modela tudi na področju Riminija.

Comments are closed.