Priznanje za inovacijo

GOLEA je 13. 6. 2014 na Mostu na Soči iz rok predsednice vlade RS Alenke Bratušek prejela zlato priznanje za inovacije Gospodarske zbornice Slovenije – Območne zbornice za Severno Primorsko z naslovom: Vzpostavljanje energetskega informacijskega sistema ciljnega spremljanja rabe energije – CSRE v primorskih občinah ter za vzpostavitev virtualnega laboratorija javnih stavb z visoko energetsko učinkovitostjo – VILAGO.

Informacijski sistem ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE) v primorskih občinah omogoča agenciji GOLEA učinkovito izvajanje energetskega menedžmenta v primorskih občinah. Bistvo sistema je v informacijski integraciji, kakovostni določitvi kazalnikov energetske učinkovitosti. Poleg tega omogoča še vrsto nadgradenj ena, od teh je VILAGO – virtualni laboratorij javnih stavb z visoko energetsko učinkovitostjo, ki je inovativno razvojno poslovno okolje, ki povečuje dvig energetske učinkovitosti in omogoča izvedbo energetske prenove javnih stavb po sistemu ESCO.

Comments are closed.