Kazalniki izobraževalnega programa

V skoraj šestih letih projekta smo izvedli promocijske in izobraževalne aktivnosti na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije in ko jih seštejemo, smo zelo veseli, da smo toliko prispevali k energetskemu opismenjevanju na Primorskem in Sloveniji:

 • Število izvedenih promocijskih dogodkov: 77.
 • Število publiciranih promocijskih in izobraževalnih materialov: 420 (promocijski materiali, promocijski dogodki 172, objave v Šolskih razgledih, izobraževalno gradivo, izobraževalni dogodki).
 • V aktivnosti OVE in URE izobraževalnega programa je bilo skupaj vključenih 20.138 učiteljev, otrok, učencev in dijakov:
  • 10 delavnic za učitelje: sodelovalo je 280 učiteljev;
  • OVE in URE krožki v treh šolskih letih 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015: sodelovalo je 3.308 otrok iz 96 skupin, krožki so potekali 2.848 ur;
  • OVE in URE tehnični dnevi v treh šolskih letih 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015: sodelovalo je 8.940 otrok v 269 skupinah, tehnični dnevi so obsegali 1.1839 ur;
  • OVE in URE natečaji 2013, 2014, 2015: sodelovalo je 1.801 učencev iz 37 skupin;
  • “OVE in URE dan” 2013, 2014, 2015: sodelovalo je 2.150 otrok iz 80 skupin;
 • Ekskurzije nagrajencev OVE in URE natečajev 2013, 2014, 2015 v ljubljanskem živalskem vrtu, e-Hiši v Novi Gorici, Eksperimentariju energije v Krškem in na Hidroelektrarni Krško, v Smetumetu: sodelovalo je 436 otrok iz 33 skupin;
 • Ekskurzija v Švico, avgusta 2013: sodelovalo je 40 udeležencev;
 • URE izobraževanje javnih uslužbencev primorskih organizacij: 33 delavnic, 967 udeležencev,
 • 2 izobraževanji vzdrževalcev in hišnikov šolskih objektov: 35 udeležencev.
 • Postavljena je Brunarica obnovljivih virov energije v Energetskem eko parku OŠ Cerkno v kateri od septembra 2014 potekajo izobraževalni programi: izvedenih 69 delavnic na katerih je sodelovalo 2.839 udeležencev.
 • Število distribuiranih OVE in URE učnih gradiv za učitelje: 250 (učiteljem, šolskim in javnim knjižnicam).
 • Število distribuiranih hišk – OVE didaktično učilo: 55.
 • OVE in URE e-gradiva: 17.916 vpogledov od sept. 2013 do avg. 2015, 53% vračajočih uporabnikov, najbolj uporabljene teme: E-gradiva za najmlajše, Energetska izkaznica, Izkoriščanje OVE v Sloveniji, Obnovljivi viri energije, Energija iz odpadkov.
 • Postavljen je informacijski monitor ob sončni elektrarni, ki prikazuje proizvedeno energijo in zmanjšano CO2 emisijo.
 • V 13 objektih (šole, knjižnica in Info Center Trenta) so postavljeni informacijski monitorji, ki prikazujejo podatke iz biomasnih kotlovnic s števcem nižanja okoljskih emisij in vrednotenjem učinkovitosti ogrevanja.

Comments are closed.