Gradiva in navodila za celovito energetsko prenovo javnih stavb po principu energetskega pogodbeništva

Gradiva in navodila za celovito energetsko prenovo javnih stavb po principu energetskega pogodbeništva so dostopna na portalu projektne pisarne za Energetsko prenovo stavb.

Na isti internetni strani objavljajo vse pomembne dokumente, termine razpisov, izobraževanj, predstavitev in navodila za pripravo in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za učinkovito in uspešno črpanje evropskih sredstev za namen energetske prenove javnih stavb.

V letu 2016 bodo strokovnjaki projektne pisarne izvajali predstavitve, izobraževanja, delavnice in seminarje za vse zainteresirane prijavitelje in upravičence kjer bodo na voljo so za vsa morebitna vprašanja in dodatna pojasnila.

Comments are closed.