Izvedena delavnica “Priložnosti podjetij na področju energetskega pogodbeništva v novi finančni perspektivi”

Agencija GOLEA je, skupaj z OZ GZS Nova Gorica, 3. marca organizirala delavnico za podjetja:

“PRILOŽNOSTI PODJETIJ NA PODROČJU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA V NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI”  

Na delavnici sta kot predavateljici sodelovali tudi ga. Polona Debevec iz SID Banke ter predstavnica Eko sklada ga. Nataša Černila Zajc.

Podjetnikom smo predstavili:

  • povratna in nepovratna sredstva za izvajanje ukrepov učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v podjetjih,
  • priložnosti podjetij pri izvajanju celovitih energetskih sanacij javnih stavb v tej finančni perspektivi po principu energetskega pogodbeništva, kjer morajo podjetja nastopati kot t.i. ESCO podjetja (Energy Service Company), ki nudijo storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov ter pogodbene oskrbe z energijo v obliki javno-zasebnega partnerstva in ne kot izvajalci po sistemu javnih naročil.

Delavnica je bila namenjena  gradbenim in drugim podjetjem, ki so zainteresirana za sodelovanje pri izvajanju celovitih energetskih prenov javnih stavb s poudarkom na energetskem pogodbeništvu, načrtujejo aktivnosti v gozdno – lesni verigi, prodajo toplote,.. ter za podjetja, ki tudi same načrtujejo ukrepe zmanjšanja rabe energije (s prenovo lastnih objektov ali posodobitvijo svoje proizvodnje z energetsko bolj učinkovitimi stroji in napravami).

Predstavljeni so bili aktualni razpisi in predvideni razpisi za podjetja v novi finančni perspektivi, obveznosti za podjetja glede na nov energetski zakon EZ-1 ter oblike energetskega pogodbeništva in priložnosti lokalnih podjetij pri zagotavljanju večje energetske samooskrbe regije.

V sklopu delavnice so bili udeležencem predstavljene aktivnosti in primeri dobrih praks, ki zadevajo dvig energetske učinkovitosti stavb in ki jih je agencija Golea izvedla v okviru strateškega projekta Alterenergy na območju vključenih pilotnih občin.

Comments are closed.