Sestanki partnerjev projekta v Rimu (Italija) od 11. 1 do 12. 1. 2017

Kick off sestanek

Prvo projektno srečanje v Rimu je bilo namenjeno podrobnemu spoznavanju s projektnimi vsebinami po delovnih paketih, finančnim vodenjem projekta, koordinacijo in poročanjem, komunikacijskim aktivnostim na nivoju partnerstva in z okolico. Dogovorjena je bila organizacijska struktura projekta, določen je bil upravni odbor ter managerji projekta.

 

Comments are closed.