Zaključno srečanje partnerjev projekta ENERJ

 V Grčiji, kraju Thessaloniki (Solun) je 10. septembra 2019 potekalo zaključno srečanje partnerjev projekta ENERJ. Vodilni partner ANATOLIKI S.A. je imel uvodno besedo in partnerjem predstavil stanje tik pred zaključkom projekta. Večji del nalog je bil uspešno zaključen, kot npr. izvedba energetskih pregledov, oblikovanje skupnih akcijskih načrtov, organizacija delovnih skupin z deležniki, vzpostavitev spletne platforme, izobraževanje javnih uslužbencev glede OVE in URE in možnostih izvedbe skupnih ukrepov.

Z dokončanjem končnega poročila, ki je namenjen predstavitvi posameznih skupnih ukrepov in bo v pomoč pri njihovi  morebitni kasnejši realizaciji, bodo izpolnjene vse projektne naloge, s tem pa doseženi vsi pričakovani rezultati.

Promocija rezultatov je ves čas izvajanja projekta aktivno potekala prek družbenih omrežij Twitter, Facebook in LinkedIn, organizacijo lokalnih konferenc in objavo projektnih glasil.

Srečanje je bilo zaključeno z mednarodno konferenco, kjer smo se sestali partnerji projekta, skupaj z nacionalnimi in mednarodnimi strokovnjaki, z namenom pregleda doseženih rezultatov in njihove umestitve v širšo perspektivo energetskega preoblikovanja, ki zajema območje Mediterana. Vodja projekta je poudaril, da se energetsko preoblikovanje mora pričeti na lokalni ravni, projekti kot so npr.  ENERJ, pa oblikujejo osnovo za razvoj v želeno smer.

Izjavo za javnost, ki vključuje več informacij glede mednarodne konference najdete na spletni strani:  https://enerj.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/international-final-conference-press-release/

 

 

 

 

Comments are closed.