ENERJ nadgradnja orodja SISMA SET

V okviru projekta SISMA je bilo razvito orodje za energijsko in finančno ovrednotenje ukrepov za učinkovito rabo energije. Osnovna ideja orodja izhaja iz dejstva, da je pri tovrstnih ukrepih oziroma projektih doba vračanja običajno daljša, interna stopnja donosa (IRR) pa nizka.

V projektih, ki so financirani po modelu energetskega pogodbeništva najnižja stopnja donosa ni natančno določena, temveč gre za empirično vrednost, ki temelji na profilu tveganja in donosa za takšne ukrepe oziroma projekte. To pomeni, da se lahko le na podlagi sodelovanja s ponudniki energetskih storitev (ESCO), finančnimi institucijami in drugimi zainteresiranimi staranimi opredeli najnižji IRR, ki je še sprejemljiv da se projekt izvede. Če pri nekem projektu donosnost ni dovolj visoka, je potrebno zagotoviti določen znesek iz javnih sredstev (subvencija). Orodje SISMA SET, orodje za vrednotenje subvencij omogoča javnim organom naročnikom, da izračunajo natančen znesek potrebne subvencije, da bo projekt izvedljiv. S tem se optimizira tudi poraba javnih sredstev za financiranje tovrstnih projektov.  Orodje je v osnovi namenjeno za vrednotenje štirih tipov javnih stavb: šole, telovadnice, pisarne in zdravstvene ustanove in ima dve metodi izračuna. Metoda A je namenjena uporabnikom z manj tehničnega znanja, metoda B pa omogoča vnos podatkov za projekte, kjer so prihranki in druge tehnične prvine investicije že natančno opredeljeni oziroma izračunani. Orodje je namenjeno izračunu za posamezno stavbo.

 
V okviru projekta ENERJ, smo se odločili nadgraditi orodje SET na tak način, da bo omogočalo izračun za tako imenovane skupne ukrepe in bo služilo predvsem energetskim menedžerjem, ki se ukvarjajo z javnimi stavbami kot podporno orodje pri načrtovanju skupnih akcij. Skupni ukrepi so ali skupna akcija so projekti, kjer se v eno investicijo združi več naročnikov ali več posameznih projektov oziroma individualnih posegov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na ta način se praviloma doseže višjo investicijo in višji potencial prihrankov, s tem pa se lažje mobilizira oziroma pritegne zasebni kapital (ESCO podjetja), ki se z manjšimi projekti običajno ne ukvarjajo. Orodju SET je bil dodan še izračun prihranka emisij CO2.
Povezava do nadgrajenega orodja bo objavljena v prihodnjih dneh na spletnih straneh GOLEA – projekt ENERJ.

 

 

 

 

Comments are closed.