Tretje srečanje projektnih partnerjev ENERJ

Tretji sestanek partnerjev projektne skupine ENERJ je bil organiziran na Malti v terminu od 21/11/2017 do 23/11/2017. Namenjen je bil predvsem predstavitvi aktivnosti znotraj tretjega delovnega sklopa, ki obsega izvedbo energetskih pregledov javnih stavb in analizo izhodiščnega oz. obstoječega stanja v partnerskih državah ter pripravi izobraževalnega materiala za prenos in okrepitev znanja javnih uslužbencev in energetskih upravljalcev na področju energetske učinkovitosti javnih stavb. V tem okviru bo agencija GOLEA v letu 2018 pripravila 4. izobraževalne delavnice.
Poudarek je bil tudi na pripravi skupne metodologije za izvedbo skupnih ukrepov na področju dviga energetske učinkovitosti stavb ter vzpostavitvi spletne platforme. Platforma, ki bo predvidoma dostopna konec marca 2018, bo vključevala podatke o rabi energije javnih stavb v partnerskih državah ter ključne podatke oz. rezultate, ki bodo izdelani skozi projektne aktivnosti. Posredno bo omogočila lažje povezovanje občin in privatnih investitorjev v projekte za povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb.

Naslednje srečanje partnerjev bo organizirano spomladi 2018 v Sloveniji.

 

 

 

 

Comments are closed.