Udeležba na posvetu »Perspektive energetskega pogodbeništva in financiranja prenove stavb v Sloveniji v obdobju 2020–2030«

Agencija GOLEA se je dne 27/02/2018 odzvala povabilu na posvet »Perspektive energetskega pogodbeništva in financiranja prenove stavb v Sloveniji v obdobju 2020–2030«, ki ga je organiziral Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost (IJS CEU), in sicer v okviru EU projektov »Energy Performance Contracting Plus, EPC+« in »Slovenska podnebna pot do sredine stoletja, LIFE Podnebna pot 2050«.
Dogodek se je pričel s tematskimi predavanji, kot izhodišče za diskusijo v okviru okrogle mize. Teme moderiranega pogovora so bile usmeritve in aktivnosti za razvoj trga storitev učinkovite rabe energije in perspektive financiranja energetske prenove stavb. V tem delu programa se je Rajko Leban osredotočil na vsebine projekta ENERJ, ki se nanašajo na predstavitev primerov dobrih praks sanacije stavb skozi energetsko pogodbeništvo in identifikacijo možnih skupnih ukrepov energetske sanacije stavb na lokalni ravni.
V tem okviru so bile predstavljene projektne aktivnosti, ki so usmerjene k pripravi predloga skupnih ukrepov energetske sanacije notranje razsvetljave v javnih stavbah na območju Primorske ter identifikaciji finančnih sredstev za realizacijo skupnega ukrepa.
V nadaljevanju so, pri okrogli mizi o perspektivah energetskega pogodbeništva, sodelovali Rajko Leban iz agencije GOLEA, Andreja Cirman z Ekonomske fakultete, Mojca Šteblaj iz službe za razvoj, Mojca Vendramin z Eko sklada ter Tilen Smolnikar in Erik Potočar iz Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb z ministrstva za infrastrukturo.
Udeleženci posveta ugotavljajo, da bo v prihodnje pri prenovi stavb na voljo manj nepovratnih sredstev ter, da so bili pri energetski prenovi v glavnem izvedeni bolj donosni ukrepi, manj donosni pa ostajajo.
V Sloveniji je zaželeno povečanje števila ponudnikov energetskega pogodbeništva, strateško načrtovanje in iskanje novih poslovnih modelov sta ključna dejavnika energetskega pogodbeništva, ki nam bosta pomagala doseči cilje o znižanju toplogrednih plinov do leta 2050. V javnem sektorju pa je ključna okrepitev sistema za upravljanje z energijo ter povečanje števila oseb, ki bi skrbele za dvig učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

  

 

 

 

 

Comments are closed.