Izobraževalna delavnica “Odgovorno ravnanje z vodo”

V petek 24.8.2018 smo izvedli izobraževalno delavnico o odgovornem ravnanju z vodo. Kot vsako leto konec avgusta, smo tudi letos poskrbeli za prenos znanja in prikaz praktičnih primerov dobre prakse. Ogledali smo si tudi Centralno čistilno napravo Nova Gorica.

Predstavljena je bila kemijska sestava in kvaliteta vode, vzorčenje in analize vode, pomen in ohranjanje pitne vode, varčevanje s pitno vodo, čiščenje in filtriranje vode, ravnanje z odpadno vodo, tehnologije čiščenja odpadne vode, ohranjanje čistega okolja ter v povezavi s tem možnosti trajnostnega razvoja.

V nadaljevanju so podana predavanja ter utrinki z današnjega dne.

Fizikalne in kemijske lastnosti vode, od vzorčenja do analize, dr. Asta Gregorič; Univerza v Novi Gorici

Voda je naš življenjski vir in naša skupna dobrina, Gaja Brecelj, Umanotera

Filtriranje vode in delavnica izdelave vodnih filtrov, Miha Godec

Tehnologije čiščenja komunalnih odpadnih vod, Mitja Gorjan, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica

 

Comments are closed.