Kick off sestanek projekta SECAP

Dne 19. 2. 2019 je bil v Trstu izveden prvi sestanek projektnih partnerjev projekta SECAP za podporo lokalnim skupnostim pri izvedbi trajnostnih energetskih politik in pri politikah prilagajanja okoljskim spremembam. Projektno srečanje je bilo namenjeno podrobnemu spoznavanju s projektnimi vsebinami po delovnih paketih, finančnim vodenjem projekta, koordinacijo in poročanjem, ter komunikacijskim aktivnostim na nivoju partnerstva. Dogovorjena je bila organizacija prvih projektnih aktivnosti ter organizacijska struktura projekta.

 

Comments are closed.