Čezmejni dogodek »SKUPAJ NAČRTUJEMO / PIANIFICHIAMO INSIEME / WE PLAN TOGETHER«

Na spletnem dogodku »SKUPAJ NAČRTUJEMO / PIANIFICHIAMO INSIEME  / WE PLAN TOGETHER«, ki je potekal dne 21.10.2020,  smo sodelovali preko projekta ENERGY CARE in LightingSolutions (Interreg SI-IT).

Na dogodku so sodelovali projekti, ki so sofinancirani v okviru 2. Prednostne osi »Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti«, programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 v okviru kapitalizacijskih in komunikacijskih aktivnosti (CAP&COM). Vsebine, s katerimi se projekti ukvarjajo, se nanašajo na energetsko učinkovitost javnih zgradb in njihovo učinkovito razsvetljavo, vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike, trajnostno mobilnost turističnih destinacij na čezmejnem območju in sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz.

Na spletnem dogodku, so bile predstavljene aktivnosti in rezultati projektov ENERGY CARE, LIGHTING SOLUTIONS, MOBITOUR, INTER BIKE II in CROSSMOBY ter izpostavljena področja, kjer se na podlagi rezultatov projektov še kaže potreba po sodelovanju in nadaljnjem razvoju, glede na prihodnje programsko obdobje. Odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in prispevek k razvoju programskega območja. Potekala je razprava o projektnih idejah in partnerstvih v prihodnjem programskem obdobju 2021-2027, v sklopu katere se je naredilo nabor potencialnih idej za nove projekte.

 

Comments are closed.