Drugi partnerski sestanek projekta SISMA PLUS

 

Po uspešno zaključenem projektnem kick off sestanku projekta SISMA PLUS, ki je bil organiziran dne 15.03.2021 preko Zoom platforme, smo projektni partnerji aktivno delali na prvih projektnih aktivnostih, s ciljem oblikovanja in postavitve temeljev za nadaljnjo izvedbo projekta.

Dne 22.07.2021 smo se projektni partnerji ponovno sestali s ciljem pregleda izvedenih aktivnosti in pregleda nadaljnjih zadolžitev. Program 2. partnerskega sestanka je vključeval naslednja področja:

– izobraževalne aktivnosti (v nadaljnjih mesecih bo pripravljen okvir in vsebine za izvedbo »train-the-trainers« izobraževanj ter »train-the-end-users« izobraževanj),
– strategije za vključitev končnih uporabnikov v projektne aktivnosti (poudarek je na aktivnostih za vključitev vseh občin, ki so se projektu pridružile kot pridružen partner),
– predstavitev komunikacijskih aktivnosti projekta s strani agencije GOLEA, ki je v vlogi vodje komunikacijskih aktivnosti projekta – pripravljenega Komunikacijskega načrta, posodobljene uradne projektne spletne strani, pripravljenih informacij o projektu in njihovih objav na partnerskih spletnih straneh, pripravljenih projektnih predlog, izdelanega projektnega plakata, izvedenih promocijskih aktivnostih na družbenih omrežjih, itd.

Sestanek se je nadaljeval s prezentacijo aktivnosti, vezanih na administrativno in finančno vodenje projekta ter zaključil s sestankom projektnega odbora.

Pretežni del prezentacij in vodenje sestankov sta izvedli agencija APE FVG in agencija GOLEA – t.i. »giver« partnerja, ki imata vlogo prenosa znanj in rezultatov, doseženih znotraj projekta SISMA na t.i. »receiver« partnerje znotraj projekta SISMA plus.

Dogovorjene so bile naslednje kratkoročne aktivnosti: dokončanje posodobitve dokumenta »Scenario definition« ter objava posodobljenega orodja »SISMA SET Tool« in Priročnika za uporabnike konec avgusta/začetek septembra 2021 na uradni spletni strani projekta https://sisma.interreg-med.eu ter pričetek izobraževalnih aktivnosti projekta v mesecu septembru 2021.

Spremljajte nas!

 

 

 

 

 

Comments are closed.