Orodje SISMA PLUS SET in UPORABNIŠKI PRIROČNIK zdaj na voljo

SISMA PLUS SET TOOL je excelova datoteka, ki omogoča energetsko in finančno oceno ukrepov za varčevanje z energijo. Uporablja se lahko za štiri vrste javnih zgradb: šole, telovadnice, poslovne stavbe in zdravstvene ustanove (domovi za ostarele/negovalni domovi).

Orodje SET je poenostavljeno orodje, ki za uporabo ne potrebuje poglobljenega strokovnega znanja o energiji. Vhodni podatki vključujejo:
– splošne informacije;
– splošne informacije o stavbi;
– informacijo o rabi energije, razdeljeno na:
a) rabo energije za ogrevanje in – če je potrebno – rabo tople vode;
b) rabo električne energije (brez dela rabe električne energije za ogrevanje);
– podatek o načrtovanih posegih in predvidena višina naložbe (navedba predvidenih ukrepov za dvig energetske učinkovitosti stavbe, tehničnih parametrov in stroškov);
– informacijo o ceni energije.

Orodje SISMA SET Tool je rezultat zaključenega projekta SISMA, v nadaljevalnem projektu poimenovanem SISMA PLUS pa je bilo to orodje nadgrajeno – nadgradnja se je izvedla predvsem na področju prilagoditve orodja za rabo tudi na drugih ozemljih EU (Portugalska ter Bosna in Hercegovina), obenem je bila izvedena tudi prilagoditev potrebam, ki izhajajo iz lokalnega konteksta, ipd.

Orodje je zdaj tako na voljo v 8-ih EU jezikih, naloženo jea na uradni spletni strani projekta SISMA PLUS, zraven najdete tudi posodobljen uporabniški priročnik orodja. V naslednjih dneh bosta oba dokumenta dostopna tudi na spletni strani GOLEA.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.