Prvi sestanek projekta Timepac

Trinajst projektnih partnerjev, ki jih združuje projekt Timepac, smo se sestali na kick off sestanku projekta, ki je potekal preko spletne aplikacije v času od 12/07 do 14/07/2021.

 
Trije dnevi sestanka pričajo o obsežnosti projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v obdobju treh let. Po uvodni predstavitvi vseh sodelujočih je sledila podrobna predstavitev 6-ih delovnih sklopov, s strani nosilcev le-teh:
WP 1 – Context Analysis to Support EPC Workflow
WP 2 – Transversal Deployment Scenarios
WP 3 – Demonstration scenarios
WP 4 – EPC standardization, training and capacity building
WP 5 – Communication and dissemination
WP 6 – Management

Terminski plan, kot naloge posameznih partnerjev so natančno opredeljene. V prvih mesecih bo fokus usmerjen predvsem na prvi delovni sklop (WP1), ki vsebuje naslednje aktivnosti:

1.1. – EPC generation
1.2. – EPC data storage
1.3. – EPC data analysis
1.4. – Exploitation of EPC data
1.5. – EPC workflow applicable at the EU level

Z jasnimi in enostavnimi rešitvami želimo prispevati k zmanjšanju rabe energije v stavbah, ki predstavlja okoli 40 % porabe celotne končne energije v EU in s tem pogojuje nastanek 36 % emisij CO2.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.