TIMEPAC usposabljanje

V zaključni fazi projekta Timepac vas vabimo na dve ciljni usposabljanji (prijavi sta ločeni). Obe usposabljanji bosta potekali na lokaciji Rektorskega centra Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani.

Zbiranje, analiza in koristna uporaba podatkov, ki smo jih pridobili v procesu izdelave energetskih izkaznic – torek, 21. maj 2024, in sreda, 22. maj 2024, med 8.30 – 14:30 CET. Raziskovanje sinergij med izdelavo energetskih izkaznic, pregledi tehničnih sistemov in energetskimi pregledi. Naš cilj je poenostaviti postopek izdelave energetskih izkaznic z identifikacijo bistvenih elementov za učinkovito pridobivanje podatkov iz različnih virov in zagotavljanjem njihove natančnosti. Predstavili vam bomo tudi postopek izračuna kazalnika pripravljenosti na pametne sisteme (angl. Smart Readiness Indicator – SRI), ki podaja informacije o razvrstitvi stavbe ali njenega posameznega dela glede na pripravljenost na pametne sisteme.
Prijave: preko spletne prijavnice TUKAJ (najkasneje do ponedeljka, 20. maja 2024).

Operativna optimizacija energetske učinkovitosti stavb na podlagi dejavnosti med izdelavo energetskih izkaznic – torek, 28. maj 2024, in sreda, 29. maj 2024, med 8.30 – 14:30 CET. Izvedite, kako kombinirati obiske na kraju samem z dejavnostmi ponovnega zagona. Pridobite potrebno znanje in veščine za zagotavljanje stroškovno učinkovitega svetovanja za optimizacijo energetske učinkovitosti na podlagi dejavnosti med izdelovanjem energetskih izkaznic.
Prijave: preko spletne prijavnice TUKAJ (najkasneje do ponedeljka, 27. maja 2024).

Oba dogodka bosta vključevala tudi pogostitev (piknik) na lokaciji Reaktorskega centra Podgorica (21. maj in 28. maj) in kosilo v gostilni Boccaccio (22. maj in 29. maj). Število prijav je omejeno na 25. udeležencev.

Vljudno vabljeni k prijavi!

Comments are closed.