TIMEPAC Akademija

En izmed temeljnih ciljev projekta TIMEPAC je razvoj spletne platforme, ki smo jo poimenovali TIMEPAC Akademija in je namenjena pridobivanju digitalnih, okoljskih in podjetniških spretnosti, ki so ključne za gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb in izboljšanje učinkovitosti rabe energije v obstoječih stavbah.

V zaključni fazi projekta vas vabimo na serijo spletnih, dvournih seminarjev s pričetkom 29. februarja 2024, ob 10.00. Vsi spletni seminarji bodo v angleščini, za sodelovanje se morate registrirati na spletni strani TIMEPAC Akademije (https://academy.timepac.eu/register). Po prijavi lahko izberete seminarje, ki so vam najbolj zanimivi, nakar vam bomo poslali povezave za udeležbo. Pripravili smo zanimive programe in smo prepričani, da boste uživali. Verjamemo, da bomo tudi z vašo pomočjo izboljšali naša učna gradiva. Vsi udeleženci boste prejeli tudi potrdilo o udeležbi in vsem, ki potrebujete kreditne točke IZS-a bomo pomagali, da jih tudi pridobite.

Teme in datumi spletnih seminarjev so naslednji:
1. Zbiranje, analiza in koristna uporaba podatkov, ki smo jih pridobili v procesu izdelave energetskih izkaznicčetrtek, 29. februar 2024, 10:00 – 12:00 CET. Raziskovanje sinergij med izdelavo energetskih izkaznic, pregledi tehničnih sistemov in energetskimi pregledi. Naš cilj je poenostaviti postopek izdelave energetskih izkaznic z identifikacijo bistvenih elementov za učinkovito pridobivanje podatkov iz različnih virov in zagotavljanjem njihove natančnosti. Predstavili vam bomo tudi postopek izračuna kazalnika pripravljenosti na pametne sisteme (angl. Smart Readiness Indicator – SRI), ki podaja informacije o razvrstitvi stavbe ali njenega posameznega dela glede na pripravljenost na pametne sisteme.
2. Napredne metode in orodja za celovito energetsko prenovo stavb – torek, 5. marec 2024, 10:00 – 12:00 CET. Vpogled v uporabo BIM modelov za izdelavo energetskih izkaznic. Praktični primeri bodo pokazali zmogljivosti razpoložljivih tehnologij.
3. Analiza in vizualizacija podatkov iz energetskih izkaznic ter razvoj inovativnih energetskih storitev – torek, 12. marec 2024, 10:00 – 12:00 CET. Razumevanje, kako izkoristiti podatke, ki smo jih zbrali v procesu izdelave energetskih izkaznic za pripravo naprednih projektov energetskih sanacij oziroma spremljanje in preverjanje učinkov že izvedenih projektov.
4. Kombiniranje različnih podatkovnih zbirk (energetske izkaznice itn.) za celovito oceno stanja stavbnega fonda – četrtek, 14. marec 2024, 10:00 – 12:00 CET. Na primeru uporabe odprtih podatkov iz podatkovne zbirke energetskih izkaznic v Kataloniji bomo predstavili, kako s povezovanjem različnih podatkovnih zbirk lahko opravimo celovito analizo stavbenega fonda.
5. Izkoriščanje potenciala energetskih izkaznic za energetsko načrtovanje na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju – sreda, 20. marec 2024, 10:00 – 12:00 CET. Raziskovanje potenciala uporabe podatkovnih zbirk obstoječih energetskih izkaznic za razvoj arhetipskega urbanega energetskega modela stavb.
6. Operativna optimizacija energetske učinkovitosti stavb na podlagi dejavnosti med izdelavo energetskih izkaznic – petek, 22. marec 2024, 10:00 – 12:00 CET. Izvedite, kako kombinirati obiske na kraju samem z dejavnostmi ponovnega zagona. Pridobite potrebno znanje in veščine za zagotavljanje stroškovno učinkovitega svetovanja za optimizacijo energetske učinkovitosti na podlagi dejavnosti med izdelovanjem energetskih izkaznic.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

             

Comments are closed.