Delavnica “Načrtovanje prenov stavb in uporaba stavbnih potnih listov”

V četrtek 08/11/2023 je Agencija GOLEA organizirala Timepac delavnico “Načrtovanje prenov stavb in uporaba stavbnih potnih listov”.

Uvodoma je Vanja Cencič iz agencije GOLEA predstavila že izvedene projektne aktivnosti, glavne rezultate projekta, aktualno EU zakonodajo na področju energetske prenove stavb, poudarila vlogo energetske izkaznice pri spodbujanju prenov stavb, nujnosti zagotovitve boljšega prepoznavanja energijske učinkovitosti stavb, tudi s pomočjo energetskih izkaznic.

Sledilo je predavanje s strani Mateja Pahorja iz agencije GOLEA, ki je udeležencem povedal, do bo povsod po EU sprejeta uporaba energetskih izkaznic in ti. stavbnih potnih listov, da bi dosegli cilj ničelnega izpusta emisij do leta 2050. Obenem je povedal, da bodo v njem navedene prednosti, ki jih prinaša izvedba trajnostnih ukrepov, v smislu prihrankov rabe in stroškov energije, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter koristi izvedenih ukrepov iz širše perspektive (na zdravje, udobje, odpornost na podnebne spremembe).

Delavnica se je nadaljevala s predstavitvijo kazalnikov pripravljenosti stavb na pametne sisteme (Smart Readiness Indicator – SRI) s strani Borisa Sučića iz Inštituta Jožef Stefan. Ob tem je povedal, da so energetske izkaznice lahko učinkovito orodje za identifikacijo stavb, ki jih je potrebno obnoviti in za določitev ukrepov, ki jih je mogoče sprejeti. Da pa bodo energetske izkaznice učinkovitejše, jih je potrebno izboljšati z uporabo zanesljivejših podatkov, kot sta dejanska raba energije in energijska učinkovitost, uporabo naprednejših orodij za izračun in simulacijskimi orodji, kot je to omogočeno v sklopu informacijskega modeliranja stavb (angl. Building Information Modelling – BIM). Trenutne certifikate je mogoče izboljšati z vključitvijo kazalnika pripravljenosti na pametne sisteme (angl. Smart Readiness Indicator – SRI) ter kazalnikov trajnosti, kot so Level(s).

Nov nabor kazalnikov učinkovitosti stavb (kazalniki povezani z zdravjem, udobjem in potencialom za globalno segrevanje v življenjskem ciklu stavbe) ter novi pristopi bodo pomagali pri načrtovanju naložb za celovito prenovo stavb in načrtovanju energetskih politik, tako v definiciji kazalnikov za primerjavo z najboljšimi praksami kot pri ustvarjanju prilagojenih scenarijev prenove.

Sledila je prezentacija Mateja Pahorja z naslovom “Načrtovanje prenov lokalnih skupnosti”, delavnica  pa se je zaključila s predavanjem “Načrtovanje prenove stavbnega fonda in uvedba OVE skozi pilotni primer DEMO LEK” s strani Boštjana Mljača iz agencije GOLEA.

 

 

 

 

 

Comments are closed.