TIMEPAC-21 Internacionalna delavnica

Institut »Jožef Stefan« – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in Goriško lokalno energetsko agencijo (GOLEA) ter ostalimi partnerji na H2020 projektu TIMEPAC izvedel delavnico »O inovativnih metodah in pristopih za oceno stanja energetske učinkovitosti in energetsko certificiranje stavb«, ki je potekala v torek 14/12/21 in v sredo 15/12/21 preko spletne platforme Zoom.

Sodelovalo je 20 predavateljev iz 7 držav. Razprava na delavnici je bila usmerjena v vprašanja, kako rezultate dosedanjih analiz čim bolje uporabiti za razvoj novih metod in katera vprašanja je še potrebno proučiti za čim bolj učinkovito ukrepanje ter celovito energetsko sanacijo naših stavb.

Delavnica je del aktivnosti, ki jih izvajamo na H2020 projektu TIMEPAC – “Towards innovative methods for energy performance assessment and certification of buildings”, ki ga finančno podpira Evropska Unija (sporazum o dodelitvi sredstev ID: 101033819). Projektni konzorcij vključuje partnerje s širokim naborom kompetenc iz sedmih držav članic EU.

 
Temeljni cilj projekta TIMEPAC je razvoj in preizkus inovativnih metod za oceno stanja energetske učinkovitosti in certificiranje stavb. Projekt TIMEPAC bo prispeval tudi k izboljšanju obstoječih postopkov energetskega certificiranja, s prehodom z enotnega, statičnega certificiranja, k bolj celostnim in dinamičnim pristopom, ki bodo upoštevali:
• vse podatke, pridobljene v postopku ocene stanja energetske učinkovitosti stavbe,
• stavbe kot del širšega urbanega ali ruralnega okolja in
• stavbe kot dinamične entitete.

Vabljeni, da se nam pridružite tudi na naslednji projektni delavnici, ki bo organizirana v l. 2022 v Torinu, Italija.

 

 

 

Comments are closed.