Projekt ELENA

OPIS PROJEKTA

Namen in cilj projekta je priprava in pospeševanje financiranja za investicije v trajnostno energijo na območju Primorskih občin. Opis projekta na spletni strani EIB je dostopen tukaj.

Tehnična pomoč EIB ELENA je odobrena v višini 2.250.000 € za realizacijo vsaj 45 mio € investicijskih projektov in vključuje 23 sodelujočih občin: Nova Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Ajdovščina, Koper, Hrpelje-Kozina, Zagorje, Kobarid, Šempeter-Vrtojba, Postojna, Sežana, Bovec, Cerkno, Izola, Trbovlje, Renče-Vogrsko, Logatec, Miren-Kostanjevica, Pivka, Brda, Log-Dragomer, Divača, Kanal ob Soči.

Višina sofinanciranja priprave projektov znaša 90% torej 2.025.000 €, 10% oziroma 225.000 € pa sofinancirajo v projekt vključene občine.

Največ projektov se planira na področju celovitih prenov javnih stavb v lasti sodelujočih občin, vključeni pa so tudi proejkti izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire, prenove javne razsvetljave, trajnostna mobilnost ter izboljšanje delovanja komunalnih sistemov iz energetskega vidika.

Prijava sovpada z načrti Slovenije glede prenove javnih stavb ter sofinanciranju sistemov daljinskega ogrevanja na OVE, kakor izhaja tudi iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike.

SID banka je partnerica v projektu kot članica skupine EIB in vstopna točka za naložbe EIAH (Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe).

Projekt nadzoruje in usmerja Upravni odbor projekta, katerega sestavljajo predstavniki vseh 23 občin. Ožji upravni odbor pa sestoji iz 5 članov:

 • g. Bojan Sever, županu Občine Idrija, predsednik
 • ga. Saša Likavec Svetelšek, županji Občine Hrpelje – Kozina, namestnica predsednika
 • ga. direktorica Vesna Mikuž, predstavnica MO Nova Gorica, članica
 • g. Matjaž Ribaš, predstavnik SID Banke, član
 • g. Rajko Leban, direktor GOLEA, član

Novice

 • Covenant Mayor’s Investment Forum Brussels, Belgium | 19th February 2019

  European Energy Service Award 2019

  Preberi več
 • Uvodni sestanek projekta z EIB

  Dne 8. 11. smo uspešno izvedli kick-off meeting tehnične pomoči ELENA s predstavnikom EIB g. Andreasom Piontekom. Uvodoma smo predstavili ustanovitev in zagon projektne skupine ter investicijske projekte, ki so že v teku. Ravno tako smo predstavili možne nove projekte npr. pri upravljanju vodovodnih sistemov z vidika prihranka pri energiji zaradi zmanjšanja puščanja sistemov. Skladno […]

  Preberi več
 • Začetek projekta Tehnične pomoči Evropske investicijske banke (EIB) ELENA

  GOLEA je ob podpori SID banke uspešno pridobila sredstva tehnične pomoči Evropske investicijske banke (EIB) ELENA za 23 sodelujočih občin v višini 2.250.000 EUR Evropska Komisija je GOLEI odobrila tehnično pomoč EIB ELENA v višini 2.250.000 € za realizacijo vsaj 45 mio € projektov v naslednjih treh letih za 23 sodelujočih občin. To je v […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Trajanje projekta: okt. 2016 - sept. 2019
Vrednost projekta: 2,25 mio EUR

Vodja projekta

Irena Pavliha

05 / 393 24 80

Sodelavci na projektu

Janez Melink

05 / 393 25 20

Mateja Birsa

05 / 393 24 80

Martin Murovec

05 / 393 24 80

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Partner

Viri financiranja