LightingSolutions

OPIS PROJEKTA

Projekt LIGHTING SOLUTIONS bo prispevali k spremembi obstoječega stanja z aktivnostmi, ki bodo dolgoročno izboljšale energetsko učinkovitost in upravljanje razsvetljave v javnih stavbah, pa tudi energetsko varčno upravljanje in vedenje nasploh. S krepitvijo energetske učinkovitosti na čezmejnem območju zmanjšujemo porabo energije, posledično pa tudi izpuste TPG. Predvidena je izvedba treh sklopov medsebojno povezanih čezmejnih aktivnosti.

Prikaži več

Izdelana bo skupna metodologija, popis in študija razsvetljave javnih stavb, ki bo občinam zagotavljala strokovne podlage za dolgoročno sprejemanje ukrepov za varčnejšo in učinkovitejšo razsvetljavo. V izbranih javnih stavbah (šolah) občin bodo nameščeni sodobni inovativni sistemi visoko energetsko varčne razsvetljave, upravljavce stavb pa bomo usposobili za dolgoročno izvajanje upravljanja z energijo. Pilotne rešitve bodo predstavljene širši javnosti kot primeri dobre prakse.

Vpeljani bodo programi izobraževanja in ozaveščanja, po eni strani namenjeni usposabljanju za energetsko upravljanje stavb, po drugi pa spodbujanju šolarjev, mladostnikov, uporabnikov in občanov nasploh k smotrnejši rabi energije. Skupno metodološko orodje za načrtovanje in spremljanje ukrepov, izvedeni pilotni projekti ter skupni izobraževalni programi bodo omogočali izmenjavo znanja in izkušenj, s tem pa prinašali dodatne pozitivne učinke na področju učinkovite rabe energije na obeh straneh meje.

Prikaži manj

Vodilni partner:

  • Občina Šempeter-Vrtojba

Partnerji projekta:

  • Občina Tolmin

  • Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica

  • Svet slovenskih organizacij

  • Občina Doberdob

  • Občina Medea

Osnovne informacije

Program: Interreg Slovenija - Italija
Trajanje projekta: okt. 2017 – mar. 2020
Vrednost projekta: 1,25 mio EUR

Vodja projekta

Marta Stopar

05 / 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Viri financiranja