Projekt SECAP

OPIS PROJEKTA

Projekt SECAP je del programa Interreg Slovenija-Italija. Skupen izziv projekta je nuditi občinam partnerskih območij praktično podporo pri izvedbi trajnostnih energetskih politik in pri prilagajanju okoljskim spremembam, ki se ugotavljajo na prehodu iz Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) v Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP). Glavni cilj projekta je pomagati lokalnim operaterjem izboljšati sposobnost energetskega načrtovanja z osredotočenjem na energetsko varčevanje, obnovljive vire, zmanjšanje emisij CO2 in na omilitvene ukrepe, ki so povezani s podnebnimi spremembami.

Prikaži več

Sprememba, ki jo želimo uvesti, izhaja iz strateškega čezmejni pristopa, s katerim bomo zagotovili hitre ukrepe za prilagajanje in skladnost med različnimi sektorji in ravnmi upravljanja. Namen tega je razumeti vplive podnebnih sprememb in razviti ter uvesti politike, da bi zagotovili optimalno raven prilagajanja z razvojem regionalnih in lokalnih strategij, ki bi bile skladne z nacionalnimi. Prisotnost slovenskih ministrstev (kot pridruženih partnerjev) in dežele FJK zagotavlja izmenjavo izbir z organi upravljanja ter usklajenost strategije z akcijskimi načrti ter z nacionalnimi in deželnimi razvojnimi politikami.

Predvideni rezultati so: čezmejna enotna strategija, ki bo zagotovila prehod v zeleno gospodarstvo in zagotavljala nove priložnosti zaposlitve; izobraževalni tečaji za občine in ozaveščanje javnosti; prehod iz nekaterih Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP) v Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP); druge pilotne aktivnosti za opredelitev metodologij za SECAP, ki bodo prilagojene lokalnim potrebam ter majhne infrastrukturne investicije, namenjene spremljanju emisij v ozračje in energetski porabi, ter kot primeri dobre prakse.

Prikaži manj

Vodilni partner:

 • Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione ambeinte ed energia

Partnerji projekta:

 • Università degli studi di Trieste
 • Area Science Park
 • Città metropolitana di Venezia
 • Università IUAV di Venezia
 • Unioncamere Veneto
 • GOLEA
 • LEAG
 • RRA LUR
 • Občina Pivka

Novice

 • Projekt SECAP: Zaveze lokalnih oblasti glede podnebnih sprememb

  Dne 29. 5. 2019 je bila v Trstu izvedena javna predstavitev projekta SECAP. Predstavljene so bile problematike, ki se jih projekt SECAP dotika: podnebne spremembe s scenariji in vplivi na slovenskem ozemlju (ARSO) in v Furlaniji Julijski krajini (ARPA), ter predstavljene so bile priložnosti za lokalne akterje.      

  Preberi več
 • Kick off sestanek projekta SECAP

  Dne 19. 2. 2019 je bil v Trstu izveden prvi sestanek projektnih partnerjev projekta SECAP za podporo lokalnim skupnostim pri izvedbi trajnostnih energetskih politik in pri politikah prilagajanja okoljskim spremembam. Projektno srečanje je bilo namenjeno podrobnemu spoznavanju s projektnimi vsebinami po delovnih paketih, finančnim vodenjem projekta, koordinacijo in poročanjem, ter komunikacijskim aktivnostim na nivoju partnerstva. Dogovorjena je bila […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg Slovenija - Italija
Trajanje projekta: nov. 2018 – apr. 2022
Vrednost projekta: 2,94 mio EUR

Vodja projekta

Ivana Kacafura

05 / 393 24 80

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Viri financiranja