Projekt SISMA PLUS

OPIS PROJEKTA

Projekt SISMA PLUS je nadaljevanje zaključenega projekta SISMA, ki se je izvajal v letih 2016-2018 (več o projektu https://www.golea.si/sisma/).

Cilj projekta SISMA PLUS je prenos orodja “SET - Subsidy Evaluation Tool” po širšem območju MED držav. Orodje SET omogoča vrednotenje z energetskega in finančnega vidika za določitev ukrepov za varčevanje z energijo v javnih stavbah in določitev minimalnega zneska javnih subvencij, ki je potreben za zagotovitev izvedljivih projektov celovite energetske sanacije.

Orodje SET bo prispevalo k izboljšanju tehničnega znanja lokalne javne uprave in h krepitvi zaupanja v inovativne finančne sheme.  Orodje vključuje vnaprej pripravljene preglednice, priročnike in izobraževalni material, ki je na voljo v 7-ih jezikih.

Prikaži več

Projekt ima 1 delovni sklop t.i. Prenos (Transferring), ki bo projektne partnerje združil pri pripravi in prenosu SET orodja na izbrana območja. Koraki izvedbe:

  • prilagoditev projektne dokumentacije in materiala lokalnim zahtevam, predvsem je tu poudarek na novih ciljnih območjih oz. državah, kjer bo orodje na novo predstavljeno (Portugalska, Bosna in Hercegovina),
  • prenos znanj skozi izvajanje izobraževanj s strani »giverjev« (partnerjev, ki so bili del zaključenega projekta SISMA) do »receiverjev« (novih partnerjev, ki so del projekta SISMA PLUS),
  • izobraževanje končnih uporabnikov predvsem tehničnega kadra na javni upravi na ciljnih območjih.

Projektne aktivnosti bodo usmerjene k čim širšemu krogu deležnikov in končnih uporabnikov, aktivno se bodo izvajale komunikacijske in diseminacijske aktivnosti s ciljem doseganja specifičnega cilja projekta, ki je dvig znanj za boljše upravljanje z energijo v javnih stavbah na transnacionalnem nivoju.

Prikaži manj

Vodilni partner:

  • APE FVG – Agenzia Per L'Energia del Friuli Venezia Giulia

Partnerji projekta:

  • GOLEA - Goriška Localna Energetska Agencija
  • CimetBO – Città Metropolitana di Bologna
  • ENERGAP – Lokalna Energetska Agencija za Podravje
  • ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida
  • CEEO - Centar za energiju, energijsku efikasnost i okolinu

Osnovne informacije

Program: Interreg MED Programme
Trajanje projekta: mar. 2021 – jun. 2022
Vrednost projekta: 0,5 mio EUR
Projekt je sofinanciran s strani ERDF

Vodja projekta

Suzana Vidmar Kovšca

05 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Gradiva

Viri financiranja