Projekt SISMA

OPIS PROJEKTA

Agencija GOLEA v projektu SISMA izvaja aktivnosti kot npr. identifikacija obstoječih finančnih shem, ki so bile že uspešno vpeljane za pridobivanje lokalnih privatnih investitorjev za ukrepe z daljšo dobo vračanja, direktna vključitev privatnih deležnikov, ESCO podjetij in finančnih institucij, kot tudi javnih deležnikov, evalvacija vplivov na trg, primerjava finančnih shem/mehanizmov za promocijo energetsko učinkovitih investicij, priprava metodologij/procedur ter referenčnih dokumentov za pomoč javni upravi pri pripravi javnih razpisov, vzpostavitev javne platforme).

Glavni pričakovani cilj projekta je vzpostavitev inovativne finančne sheme, ki bo spodbudno vplivala na razvoj gospodarstva in na pristop do energetskih sanacij.

 

 

Osnovne informacije

Program: Interreg-Mediteran
Trajanje projekta: sept. 2016 - feb. 2018
Vrednost projekta: 600.000,00 EUR
Spletna stran projekta

Vodja projekta

Suzana Vidmar Kovšca

05 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Programi financiranja