SISMA (Supporting Innovative Schemes in the MED area)

 

Zaključna konferenca projekta SISMA

Projekt SISMA se je uradno zaključil 21. junija 2018 v Novi Gorici z zaključno konferenco, ki je potekala kot razprava in izmenjava mnenj med predstavniki javnih organov, bank ter ponudnikov energetskih storitev.
Projekt SISMA se končuje. Zaključna konferenca je potekala 21. junija v Novi Gorici, organiziral jo je slovenski projektni partner Golea.
Med konferenco so mednarodni govorniki razpravljali o tem, kako izvesti naložbe, ki so privlačne za banke, ter o priložnostih in izzivih pri naložbah v celovito prenovo javnih stavb.
Predstavljen je bil model SET TOOL projekta SISMA kot inovativno orodje za hitro ocenjevanje energetskih in finančnih vidikov ukrepov za varčevanje z energijo.
Mogoč je prenos prek Facebook strani SISMA (@sismaproject).
SISMA je projekt v okviru programa InterregMED, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V 21 mesecih, kolikor je trajal, so partnerji projekta SISMA želeli razviti inovativni sistem financiranja za celovito energetsko sanacijo javnih stavb. Po prvi fazi raziskav, ko so opredelili najboljše prakse EU v zvezi z izvajanjem ukrepov za varčevanje z energijo v javnih stavbah ter evropskimi interesnimi skupinami, ki že delujejo na tem področju, se je leto 2017 zaključilo z izdelavo modela SISMA.
Model, ki je sestavljen iz datoteke Excel® ter navodil za izpolnjevanje, bo v pomoč javnim organom, da lahko bolje planirajo in razporedijo sredstva za obnovo javnih stavb. S tem orodjem se lahko izračuna minimalni znesek javne subvencije za uporabo finančnih mehanizmov, kot je pogodba o zagotavljanju energetskega prihranka (EPC – Energy Performance Contracts), ter oceni verjetnost pridobitve financiranja na zasebnem trgu, poleg tega pa vsebuje nekatere informacije o stavbi, kot npr. leto gradnje, potrebe po toplotni in električni energiji ter predlagane vrste naložb.
Jasna opredelitev celotnega procesa (od začetnega pregleda do naročanja ter meritev in preverjanja v skladu z mednarodnimi protokoli ICP) lokalnim javnim organom omogoča, da lažje določijo enostavnejše razpisne postopke ter prednostno razvrstijo naložbe. Model SET projekta SISMA odpravlja ovire, ki javnim organom preprečujejo, da izvedejo celovite energetske sanacije javnih stavb, ter tako zagotavlja izpolnjevanje zahtev Direktive o energetski učinkovitosti stavb (2013/31/EU) v zvezi z javnimi stavbami, in sicer minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti za večje prenove stavb in uvedbe stavb s skoraj nično porabo energije do 31. decembra 2018.

 

01 SISMA National Conference_Invitation ENG

02 SISMA Project

03 180621 SISMA Final Conference_PPT Pagani

04 Energetska prenova javnih stavb 2014-2020_SISMA_Nova Gorica_21.6.2018_BB_template SISMA

05 180621 SISMA Final Conference_PPT Turoldo rev01 – ENG 06 SVAP-Greece

07 SISMA _MONM_v1

08 Milos Jokic BEEP jun 2018 Nova Gorica Konacno

09 Prezentacija SISMA by GOLEA jun 2018 (SID bank)

10 Petrol Sisma_2018 – kopija

 

Comments are closed.