Konferenca “Kako brez lastnih sredstev energetsko sanirati javne stavbe”

GOLEA Nova Gorica je v sodelovanju z občino Brda v petek, 4. 10. 2013, na gradu Dobrovo organizirala konferenco “Kako brez lastnih sredstev energetsko sanirati javne stavbe”.

Povabilu se je v večjem številu odzvala širša zaintresirana javnost, med njimi tudi predstavniki lokalnih skupnosti (občin) na območju celotne Primorske, kot tudi predstavniki javnih zavodov, ki imajo iz leta v leto manjši investicijski potencial za energetsko sanacijo objektov, obseg investicij pa posledično pada, s tem pa se znižuje tudi  gospodarska dejavnost.

Strateški projekt MARIE je uvodoma predstavila dr. Vanja Cencič. Eden izmed glavnih ciljev omenjenega projekta je vzpostavitev aktivnega sodelovanja delovne skupine, sestavljene s strani akterjev ESCO in pristojnih ministrstev z namenom izdelave smernic in splošnega modela in s tem spodbuditev celovite energetske sanacije stavb v Sloveniji po modelu javno-zasebnega partnerstva.

Podrobnejšo predstavitev dosedanjega dela na področju energetske učinkovitosti stavb na nivoju agencije GOLEA ter koncepta ESCO je izvedel direktor agencije GOLEA Rajko Leban. Ob tem je poudaril, da je koncept v nekaterih EU državah že v polnem izvajanju, saj omogoča, da investicijo v energetsko sanacijo izvede podjetje za energetske storitve (ESCO – Energy Service COmpany). Investicija se nato poplača iz naslova prihrankov, za katere mora zasebni partner tudi jamčiti. Prav ta model pa aktivno spodbuja novo gospodarsko rast in doseganje ciljev EU, ki izhajajo iz sprejetega energetsko-podnebnega paketa.

Obstoječe stanje in možnosti razvoja energetskega pogodbeništva v Sloveniji je predstavil mag. Damir Staničić iz Inštituta Jožef Stefan, g. Boštjan Mljač, iz agencije GOLEA je predstavil primer dobre prakse na območju občine Brd, kjer je bila izvedena sanacija javne razsvetljave in sicer v kombinaciji nepovratnih sredstev velikih zavezancev in koncesijske dajatve podjetja, ki nudi energetsko storitev javne razsvetljave in zagotavlja prihranke pri energiji. G. Božič Nejc pa je nato predstavil tudi primer dobre prakse – sanacija občinske stavbe v Brdih po ESCO modelu.

V drugem delu konference je GOLEA predstavila inovativno razvojno okolje za spodbujanje investicij s pomočjo energetskega pogodbeništva (ESCO-Energy Service COmpany sistem financiranja) v okviru projekta čezmejnega sodelovanja EnergyVillab. GOLEA je predstavila svojo inovacijo to je javni internetni portal, ki deluje kot energetski imenik javnih stavb.

Vsaka stavba, katere podatki so vnešeni v portal, je predstavljena z svojo energetsko izkaznico ter drugimi podatki o rabi energije, izvedenemi investicijskimi ukrepi za učinkovito rabo energije … Na tak način poizkuša GOLEA pridobiti zasebne partnerje, ki bi z zainteresiranimi občinami sklenili javno-zasebno partnerstvo z namenom energetske sanacije javnih stavb. Investicijo bi občina plačevala iz zagotovljenih prihrankov, ki izhajajo iz izvedenih ukrepov energetske sanacije objekta.

V okviru projekta EnergyVillab bo GOLEA izvedla delavnice izobraževanja za sklepanje javno-zasebnih partnerstev ter energetskega pogodbeništva tako za odgovorne na občinah, kot za zasebne investitorje.

Prezentacije

  • Predstavitev projekta MARIE, dr. VANJA CENCIČ, vodja projekta MARIE
  • 1. SLOVENSKA ESCO KONFERENCA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – teoretična izhodišča, RAJKO LEBAN, direktor agencije GOLEA, mag. DAMIR STANIČIĆ, Institut »Jožef Stefan«
  • Predstavitev dobrih praks v  občini Brda, občinska stavba Brda, NEJC BOŽIČ, agencija GOLEA,  javna razsvetljava, BOŠTJAN MLJAČ, agencija GOLEA
  • Predstavitev energetskih virtualnih laboratorijev kot orodja za energetsko sanacijo javnih stavb, prof. dr. SLAVKO DOLINŠEK, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, direktor
  • Virtualni laboratorij VILAGO kot orodje za promocijo ESCO – združevanje javnega in zasebnega interesa (Projekt EnergyVillab SLO-ITA), PRIMOŽ LADAVA, vodja projekta EnergyVillab

Comments are closed.