Tretje srečanje projektnih partnerjev projekta Adriacold

14. in  15. 10. 2013 je bilo v prostorih Konzorcija znanstvenega in tehnološko-raziskovalnega središča v Trstu – AREA Science Park organizirano srečanje partnerjev projekta Adriacold. Prvi dan je bil namenjen predstavitvi izvedenih aktivnosti za realizacijo pilotnih sistemov na šestih izbranih objektih (1 v Sloveniji, 2 na Hrvaškem, 3 v Italiji) in morebitnih težav in ovir, s katerimi so se soočili pripravljalci projektne dokumentacije za pripravo javnega poziva za izbor dobavitelja opreme in izvajalca del. Predstavniki slovenskega partnerja –  občine Piran, so udeležence seznanili, da je bil dne 4. 10. 2013 v Uradnem listu (https://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013081.pdf#!/r2013081-pdf) objavljen razpis za dobavo in vzpostavitev sistema sorpcijskega hlajenja v vrtcu Mornarček Piran.

Vodja delovnega sklopa Mr. Carlo Alberto Campiotti je udeležencem predstavil obstoječo tehnologijo za solarno hlajenje in tehnične zahteve za merilno opremo, ki mora biti nameščena na vsakem izmed pilotnih sistemov, ki bodo realizirani v sklopu projekta.

Naslednji dan je bila glavna tema sestanka finančno in administrativno vodenje projekta, predstavitev izvedenih aktivnosti v okviru posameznih delovnih sklopov, dogovorjene pa so bile tudi nadaljnje aktivnosti in terminski roki za implementacijo projektnih nalog.

Comments are closed.