Srečanje projektnih partnerjev

Prvo srečanje partnerjev projekta Adriacold, dne 7. novembra 2012, se je pričelo z uvodnim nagovorom in pozdravom Stephena Taylorja, direktorja tehnološkega razvoja in transferja v tržaškem znanstveno-tehnološkem parku, ki ima vlogo vodilnega projektnega partnerja.

Moderator srečanja Marcello Guaiana, prav tako iz znanstveno-tehnološkega parka iz Trsta je predstavil glavne cilje projekta, predviden časovni termin izvajanja aktivnosti, obveznosti partnerjev, ki izhajajo iz podpisane projektne pogodbe, načinu priprave in postopkov poročanja.

Izvajanje vsebine projekta se aktivneje pričenja z implementacijo spodaj naštetih začetnih aktivnostih, predvidenih v delovnem sklopu št. 3 »Cooling need analysis«, ki ga vodi agencija GOLEA.

  • Izdelava enotnega vprašalnika za pridobitev podatkov o rabi energije za hlajenje na nacionalnem nivoju za vse sodelujoče partnerje projekta,
  • pridobitev podatkov o rabi energije za hlajenje na območju Slovenije,
  • priprava poročila o rabi energije za hlajenje za posamezno državo,
  • priprava skupnega končnega poročila,
  • izdelava metodologije za izvedbo razširjenega energetskega pregleda stavb na katerih bo postavljena tehnologija – solarno hlajenje,
  • izvedba energetskega pregleda izbrane stavbe.

Comments are closed.