Četrto srečanje projektnih partnerjev projekta Adriacold

V Padričah je bilo dne 21. 5. 2014 izvedeno 4. srečanje partnerjev projekta Adriacold.  Partnerji smo na srečanju obravnavali tekoče projektne aktivnosti in razporeditev nalog znotraj projekta. Podrobneje smo se osredotočili na vsebino projektne spletne strani, diseminacijske aktivnosti ter pripravo vsebinskega in finančnega poročila o napredovanju projekta. S strani agencije GOLEA so bili predstavljeni rezultati uspešno zaključenih aktivnosti okviru 3. delovnega sklopa.

Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi stanja izvedbe 6-ih pilotnih sistemov, ki so predvideni za implementacijo v okviru 4. delovnega sklopa. G. Cosmai je partnerjem predstavil prvo uspešno izvedbo namestitve solarnega sistema v Dubrovniku ter ovire pri izvedbi na sami lokaciji.

Partnerji smo bili obenem seznanjeni glede načrtovanih aktivnosti vzpostavitve zajema podatkov na pilotnih sistemih za namene izvajanje monitoringa, predvidenih v delovnem sklopu št. 5.

Foto: Prvi uspešno izveden pilotni sistem solarnega hlajenja v Dubrovniku v okviru projekta Adriacold


Comments are closed.