Srečanje partnerjev projekta MARIE na Malti

Srečanje projektnih partnerjev v kraju Sliema na Malti dne 25. marca 2014 je bilo namenjeno načrtovanju delovnih aktivnosti za leto 2014, pregledu finančne realizacije projekta, sprejetju sprememb projektnega proračuna, pregledu druge verzije dokumenta MEDBEES (strateških ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb na območju Sredozemlja) ter pregledu izvedenih projektnih aktivnostih po posameznih sodelujočih državah, ki so vplivale na zakonodajne spremembe.

Agencija Golea je predstavila izvedene aktivnosti na občinski stavbi v Dobrovem ter partnerje obvestila, da je v pripravi javni razpis za izbiro ESCO izvajalca za energetsko sanacijo objekta.

Drugi in tretji dan sta bila v okviru projekta organizirana dogodka z mednarodno udeležbo, z namenom predstavitve modelov in strategij, ki prispevajo k dvigu energetske učinkovitosti stavb v Sredozemlju.

Comments are closed.