Delavnice učinkovite rabe energije 2014

aprilu in maju 2014 izvajamo Delavnice učinkovite rabe energije z ekoSpodbudami, ekoKrediti in druge možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije: o javnih razpisih za nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti.

Urnik delavnic po lokacijah objavljamo v koledarju.

Comments are closed.