Srečanje partnerjev projekta Alterenergy v Vidmu v Italiji

Na srečanju partnerjev projekta Alterenergy, ki je 4. in 5. februarja 2014 potekalo v Vidmu v Italiji, je vodilni partner Dežela Puglia, v sodelovanju z Agencijo ARTI, predstavil dosežene rezultate projekta po posameznih delovnih sklopih:

  • WP 2: organiziranih je bilo 36 dogodkov, ki se jih je udeležilo 6.213 obiskovalcev, projekt je bil predstavljen na 14-ih mednarodnih dogodkih, objavljenih je bilo 34 sporočil za javnost in 259 člankov.
  • WP 3: aktivnosti znotraj 3. delovnega sklopa so uspešno zaključena. Dokumentacija je objavljena na uradni spletni strani projekta.
  • WP 4: na podlagi izdelanih smernic partnerji projekta uspešno izvajajo aktivnosti na nivoju 58-ih izbranih občin, izdelanih je bilo 8 SEAP-ov in 16 študij izvedljivosti.
  • WP 5: pripravljene so bile strateške smernice za izvedbo predvidenih aktivnosti na področju okrepitve poslovnega sodelovanja in povezovanja malih in srednje velikih podjetij na območju Jadrana.

Skladno s pravili za izvajanje projekta so sestanki organizacijskega in upravnega projektnega odbora dvakrat letno, z namenom poročanja o implementiranih in načrtovanih projektnih aktivnosti s strani projektnih partnerjev.

Srečanje v Vidmu je pomembno prav z vidika natančne predstavitve izvedenih aktivnostih in pridobljenih izkušnjah v delovnem sklopu 4 ter finančnih načrtih posameznega partnerja, obenem pa načrtovanju, uskladitvi in odobritvi prihodnjih aktivnosti.

Sestanek se je zaključil z bilaterarnimi srečanji, namenjenim podpori pri izvajanju projektnih aktivnosti in reševanju administrativnih, tehničnih in finančnih vprašanj.

Comments are closed.