Sestanek partnerjev projekta – 30. november do 2. december 2016 v Weizu (Avstrija)

Sestanek v Weizu je bil namenjen tako projektnim partnerjem kot pridruženim partnerjem, udeležilo se ga je 40 oseb iz sedmih držav. Predstavljeni so bili projektni rezultati, ki so bili izvedeni v 1. polletnem obdobju, določene nadaljnje naloge v okviru 1. delovnega sklopa, predstavljene pa so bile tudi smernice za pripravo prvega finančnega poročila.

Organizator je v srečanje vključil študijski ogled dobrih praks, kjer so bili predstavljeni raziskovalni in razvojni projekti mesta Weiz, kot npr. čistilna naprava, daljinsko ogrevanje, inovativni sistem cestne razsvetljave, itd.

Comments are closed.