Zaključno srečanje projekta CitiEnGov

V Ferrari smo 03. in 04. aprila 2019, v okviru zadnjega srečanja projektnih partnerjev,  uspešno zaokrožili izvedbo projekta CitiEnGov. V dopoldanskem delu so bile predstavljene izvedene aktivnosti vseh sodelujočih partnerjev projekta, na popoldanskem delu pa do bili doseženi rezultati predstavljeni tudi širši zunanji zainteresirani javnosti, kot npr. Transnacionalni katalog dobrih praks na področju rabe obnovljivih virov energije (OVE) in dviga energetske učinkovitosti (URE), primeri vzpostavljenih novih občinskih oddelkov, ki se bodo aktivno ukvarjali s trajnostno rabo energije na občinskem nivoju, CitiEnGov Toolkit orodje, ki je namenjeno vsem mestom in občinam, ki gredo v smeri trajnostnega razvoja, itd.

Projekt je prinesel vidnejše rezultate tudi na slovenskem območju. Za tri pridružene slovenske občine –  Mestno občino Nova Gorica, Mestno občino Koper, občino Ajdovščina so bili izdelani 3 dokumenti SEAP (Sustainable Enegy Action Plan), nadgrajeno je bilo obstoječe orodje za optimalno zbiranje in spremljanje obstoječih podatkov o rabi energije na področju transporta, skozi projekt se je identificiralo nove iniciative, ki vodijo k večji rabi OVE in URE na lokalni oz. regionalni ravni.

Ker je bil del projekta namenjen tudi izobraževanju, smo si z različnimi predstavniki lokalne administracije ogledali več primerov dobrih praks rabe OVE in URE v različnih državah EU – Avstriji, Italiji in Nemčiji, zanje pa smo organizirali tudi več izobraževalnih delavnic. Prav tako smo v tem okviru v letu 2017 v avli mestne občine Nova Gorica 9 mesecev (2x mesečno) izvajali svetovanja za občane in podjetja.

Cilj CiiEnGov projekta »dvigniti raven znanja javnih uslužbencev na področju trajnostne rabe energije, ki bodo z ustreznim energetskim načrtovanjem in ustreznimi strategijami aktivno podprli prehod k nizkoogljični družbi« je bil dosežen, pred nami pa je še veliko izzivov in aktivnosti, ki jih bomo izvajali tudi v naslednjih letih, v okviru obstoječih in prihajajočih projektov in iniciativ, z željo prispevati čimveč  kamenčkov v mozaiku trajnostne družbe prihodnosti.

 

    

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.