Okrogla miza CitiEnGov

Na okrogli mizi »Izboljšano trajnostno upravljanje z energijo v javnem sektorju in blažitev podnebnih sprememb, skozi izvedbo aktivnosti projekta CitiEnGov«, ki jo je agencija GOLEA organizirala na Gradu Kromberk dne 22/11/2018 so bile udeležencem predstavljene naslednje teme:

 
• rezultati projekta CitiEnGov,
• izdelava SEAP-ov in izvajanje akcijskih programov,
• orodja za zbiranje in monitoring energetskih podatkov,
• spodbuditev vključevanja privatnih akterjev/deležnikov,
• dvig znanja javnih uslužbencev na področju energetike (predstavitev in povabilo k udeležbi na januarsko izobraževanje CitiEnGov),
• možnosti vpeljave spodbud in iniciativ na lokalni ravni za dvig EE.

Zbiranje in obdelava energetskih podatkov pomagata povečati zanesljivost in kakovost sistemov energetskega upravljanja, kar se posledično odraža v učinkovitejši rabi energije in znižanju stroškov za energijo.

Ob tem je bila izpostavljena Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki od decembra 2017 nalaga vsem javnim zavodom z uporabno površino nad 250 m2 vzpostavitev sistema upravljanja z energijo.

Obenem so bili udeleženci povabljeni k udeležbi na izobraževanje, ki ga bo agencija GOLEA organizirala v mesecu januarju 2019 za javne uslužbence in upravljalce stavb. Več informacij glede omenjenega dogodka bo znano v prihodnjih dneh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.