Energetska prenova in učinkovita raba energije v javnih stavbah

Energetska prenova in učinkovita raba energije v javnih stavbah. Tako je agencija GOLEA poimenovala delavnico, ki jo je 29. 3. 2017 izvedla v prostorih Primorskega Tehnološkega parka, v okviru projekta ENERJ, ki je bil uvodoma predstavljen s strani vodje projekta dr. Vanje Cencič. Projekt se izvaja pod okriljem Interreg MED programa in je usmerjen k povečanju  energetske učinkovitosti javnih stavb. Skozi delavnico se je udeležencem posredovalo informacijo o možnih skupnih ukrepih v obstoječem stavbnem fondu javnega sektorja, skozi obstoječ zakonodajni okvir in finančnih spodbudah ter predstavilo pomen aktivnega vključevanja občin, kot drugih deležnikov v projekt, kar bo omogočilo uspešno izvedbo zastavljenih projektnih aktivnosti, s tem pa tudi zastavljenih EU ciljev.

 

Celotna izjava za javnost

Predstavitve:

 

Comments are closed.