Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Ministrstvo za Infrastrukturo je objavilo drugi Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018.

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Predlogi operacij energetske prenove stavb lasti občin morajo biti v skladu z opredelitvami iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelji za prijavo operacij so občine.

 

Prvi rok za oddajo vlog je 18. 4. 2017, drugi rok je 15. 5. 2017, tretji rok je 12. 6. 2017, četrti rok je 18. 9. 2017 in skrajni rok je 16. 10. 2017 oziroma do porabe sredstev.
Za uspešno prijavo rabite pravnomočen sklep o izbiri izvajalca (JN) oziroma o izbiri pogodbenika (JZP).

Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani MzI.

 

Comments are closed.