Projekt NEKTEO: Drugo srečanje partnerjev in slavnostni podpis pogodb vključenih občin

VRTOJBA 13.-14.6.2017 GOLEA je organizirala drugo srečanje projektnih partnerjev z ogledi primerov dobrih praks in energetsko vzorčnih točk. V okviru srečanja smo organizirali tudi slavnostni podpis pogodb s sodelujočimi občinami ter čezmejno strokovno ekskurzijo. Srečanja se je udeležilo vseh 5 projektnih partnerjev, podpisa pogodb in strokovne ekskurzije pa skupaj skoraj 60 udeležencev iz vključenih občin iz Slovenije in Avstrije.

Prvi dan sestanka se je pričel s pregledom izvedenega dela ter načrtovanjem aktivnosti v letu 2017. Pregledane in dogovorjene so bile teme vključevanje občin, plan določitve energetsko vzročnih točk, izbor opreme za spremljanje rabe energije, priprava izobraževalnega programa, delo na področju komunikacijskih in diseminacijskih aktivnosti vključno z izborom logotipa projekta ter določitev ciljev za prihodnje obdobje.

Drugi dan sestanka je bil namenjen slavnostnemu podpisu pogodb s sodelujočimi občinami ter čezmejno strokovno ekskurzijo. Pogodbo o sodelovanju na projektu NEKTEO so v Goriški regiji podpisale občine Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Cerkno, Idrija, Tolmin in Kanal ob Soči. Ravno tako so se v projekt vključile tudi občine Gorenjske regije, in sicer občine Jezersko, Škofja Loka in Žiri, ter občine Avstrijske Koroške, občini Železna Kapla-Bela ter Bilčovs. Dan se je nadaljeval z ogledom Dneva obnovljivih virov in učinkovite rabe energije za otroke, ki ga je letos petič zapored organizirala GOLEA. Sledil je ogled delovanja stavbe in sistemov v Medpodjetniškem izobraževalnem centru v Novi Gorici.

 

 

Comments are closed.