Javni razpis za sofinanciranje daljinskih ogrevanj na obnovljive vire energije

Ministrstvo za infrastrukturo je na svoji spletni strani 30.06.2017, objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020.

Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Roki za oddajo vlog so: 03.08.2017, 05.10.2017, 01.02.2018 in 07.06.2016 oz. do porabe sredstev.

Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani MzI.

 

Comments are closed.