Drugo transnacionalno srečanje partnerjev projekta Maestrale, srečanje horizontalnih projektov in UfM konferenca

NEAPELJ 27. – 30. november 2017

V dneh med 27. in 30.novembrom je v Neaplju (Italija) potekalo drugo transnacionalno srečanje partnerjev projekta Maestrale, srečanje horizontalnega projekta InnoBlueGrowth in konferenca UfM.

Srečanja se je udeležilo vseh 10 partnerjev. Prvič so bili prisotni predstavniki novega partnerja Andalucia Maritime-Marine Cluster (CMMA), ki je nadomestil partnerja CTAER.

V sklopu srečanja so bili obravnavani dosedanji dosežki projekta in predvideno nadaljevanje dela. Izveden je bil sestanek z dr. Mario Groueva, ki je pri Joint Secretariat-u zadolžena za Interreg MED projekte.

Podrobneje so bile obravnavane aktivnosti WP2 (Communication), doseženi rezultati in nove zahteve glede doseganja kazalnikov pri obveščanju deležnikov.

V sklopu WP3 so bile predstavljene do sedaj izvedene aktivnosti s povdarkom na zbranih podatkih za Geodatabazo. Prikazana je bila vzpostavljena spletna Geodatabaza, ki bo v kratkem zaživela tudi v obliki dostopni za javnost. Uskladili smo način dela glede zbiranja podatkov o potencialih energije morja (Blue Energy Potential), v sklopu aktivnosti A3.3.2.

V nadaljevanju se bo projekt osredotočil na WP4, v sklopu katerega bodo ustanovljeni BEL-i (Blue Energy Labs) na regionalnem in transnacionalnem nivoju. Predstavljeni so bili naslednji koraki in možne ovire pri izvajanju aktivnosti ter določeni okvirni roki aktivnosti.

Poleg srečanja partnerjev projekta je potekalo tudi srečanje horizontalnih projektov InnoBlueGrowth z imenom: “Innovation for the development of marine energies in the Medirerranean”, kjer smo se srečali partnerji projekta Maestrale, partnerji projekta Pelagos in ostali pomembni deležniki različnih profilov. Med srečanjem smo si tudi ogledali primer pilotnega projekta – elektrarne na morsko valovanje, postavljene v sklopu valobrana v pristanišču Neaplja.

Udeležili smo se mednarodne konference UfM: “1st Union for the Mediterranean Regional Stakeholder Conference on the Blue Economy”, kjer smo sodelovali na delavnici “Energy from the Mediterranean Sea – innovative financial schemes and technological advancements”

 

Comments are closed.