Izobraževanje: Modro podjetništvo

NOVA GORICA, 17. junij 2019

V ponedeljek 17. junija je v Novi Gorici potekalo Izobraževanje: Modro podjetništvo, ki se je odvijalo v sklopu projekta Maestrale. Izobraževanje je bilo organizirano s pomočjo Šolskega centra Nova Gorica in je potekalo v njihovih prostorih v MIC-u.

Namen izobraževalnega tečaja je bil, da udeleženci razvijejo podjetniško razmišljanje o produktih v povezavi z modro energijo. Namenjen je bil podjetnikom in bodočim podjetnikov, ki si želijo pridobiti novih znanj s področja podjetništva.

Med izobraževanjem so udeleženci spoznali katere tehnologije za koriščenje modre energije obstajajo in kakšni so energetski potenciali v slovenskem prostoru. Orisan je bil pomen energije morja in kakšne so možnosti tržišča v našem prostoru.

V drugem modulu izobraževanja so jim bili predstavljeni zakonodajni okviri, tako podjetniške zakonodaje, kot zakonodaje v povezavi s koriščenjem modre energije.

Tretji modul izobraževanja je bil najbolj obširen in je zahteval tudi aktivno udeležbo poslušalcev. Razloženi so bili osnovni koncepti podjetništva – produkti, storitve, stranke, konkurenca, viri, stroški, poslovni načrt. Tekom predavanja so udeleženci razvili svojo podjetniško idejo in skupaj s predavateljem zasnovali Canvas poslovni načrt. Po poslovnem načrtu so izdelali še osnovni prodajni lijak in se spoznali s principi promocijskih in komercialnih aktivnosti. Iz aktivnega sodelovanja je bilo razvidno, da je pristop pravilen in za udeležence zanimiv.

Četrti modul je bil namenjen predstavitvi možnosti financiranja. Predstavljene so bile osnove tako za začetne podpore podjetnikom, za pridobivanje sredstev za delovanje in za podpore za financiranje tehnologij za koriščenje modre energije.

V zadnjem modulu so bile udeležencem predstavljene tematike vplivov med posameznimi sektorji. Podrobneje je bila razložena tehnika “SWOT” analize za preverjanje primernosti izdelkov in storitev.

 

 

Comments are closed.