Drugo regionalno srečanje laboratorija za modro energijo projekta Maestrale

Koper, 15.3.2019

V marcu je bilo v Kopru organizirano drugo regionalno srečanje Laboratorija za modro energijo (RBEL). Dogodek je organizirala agencija GOLEA potekal pa je v sejni sobi Mestne občine Koper – ob tej priložnosti se jim zahvaljujemo za gostoljubje.

Namen dogodka je bila predstavitev projekta Maestrale širšemu krogu deležnikov, predstavitev dosedanjih rezultatov in pričakovanih ciljev, pregled primerov dobrih praks s področja rabe energije morja in prikaz možnosti medsebojnega sodelovanja. Glavna tematika pa je bila izbira dveh pilotnih projektov, za katera se bo v sklopu projekta izdelala dokumentacija.

Na dogodek so bili vabljeni vsi zainteresirani deležniki, predvsem pa predstavniki obalnih občin, podjetja, ki se ukvarjajo s tehnologijami izrabe energije morja in ESCO podjetja ter predstavniki izobraževalnih ustavnov in odločevalcev na lokalni in državni ravni.

Tekom srečanja je bil predstavljen “Javni poziv za zbiranje predlogov za pripravo dokumentacije za izvedbo pilotnih projektov”, njegov potek in rezultati. Tekom trajanja poziva smo prejeli dva predloga za izvedbo pilotnih projektov. Oba predloga sta bila posredovana s strani občine Izola, nanašata pa se na koriščenje energije morja s pomočjo uporabe toplotnih črpalk. V nadaljevanju bo sledila priprava dokumentacije, ki bo osnova za izvedbo zamišljenih pilotnih projektov.

Comments are closed.