Tretje mednarodno srečanje laboratorija za modro energijo projekta Maestrale v Solunu

SOLUN 5. – 7. junij 2019

Od 5. do 7. junija je v Solunu (Thessaloniki), Grčija potekalo srečanje partnerjev projekta Maestrale in »Tretje mednarodno srečanje laboratorija za modro energijo«. Organizator Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) je gostila devet partnerjev projekta iz sredozemskih držav, vključno z vodilnim partnerjem Univerzo v Sieni in njihove deležnike na projektu.

Prvi dan so potekale aktivnosti sestanka projektnih partnerjev, obravnavali smo tekoče aktivnosti, status projekta in naslednje roke. Posamezni partnerji smo predstavili napredek pri izvedbi RBEL (RBEL1 in RBEL2) ter aktivnosti pilotnih projektov.

Drugi dan dogodka je potekalo »Tretje mednarodno srečanje laboratorija za modro energijo«, katerega namen je bil združiti različne deležnike iz partnerskih držav in medsebojna izmenjava izkušenj. Na pobudo občine Izola se je dogodka udeležil njihov predstavnik g. Aleksej Skok. Med predstavitvijo prispevkov deležnikov je bilo prikazano delo organizacij in podjetij s področja modre energije, sodelovanje v drugih projektih in opravljene analize in raziskave ter razvoj novih tehnologij za uporabo tako v Sredozemlju, kot tudi drugod po svetu.

Predstavnik Evropske komisije (g. Georges Stavros Kremlis), predstavnik Grčije in predstavnik Slovenije (g. Aleksej Skok) so predstavili svoj pogled in aktivnosti na področju Modre rasti (Blue Growth). Deležnik iz Cipra (g. Constantine Michaelides) je predstavil njihove aktivnosti na področju koriščenja veterne energije v Sredozemlju. Prestavnik Italije (g. Giorgio Micale) je predstavil pilotni projekt REAPOwer, ki izkorišča reverzno elektrodializo za pridobivanje energije s pomočjo gradienta slanosti. Predstavnik Grčije (g. Geroge Sylaios) je predstavil mrežo merilnih postaj za spremljanje različnih parametrov v Sredozemskem morju. Predstavnica Hrvaške (ga. Senka Ritz) je prikazala njihova prizadevanja za integracijo obnovljivih virov energije v sklopu elektrarne Plomin. G. Joseph Buhagiar, predstavnik Malte je prikazal njihove raziskave na področju mikro alg, gojenih v morju. Predstavnika Španije sta prikazala razvoj in njihovo delo na področju koriščenja vetrne energije. G. Spyros Voutetakis iz Grčije pa je predstavil njihov razvoj naprave za izkoriščanje energije valovanja.

 

 

Comments are closed.