Prvo regionalno srečanje laboratorija za modro energijo projekta Maestrale

IZOLA, 5.11.2018

V začetku novembra je bilo v Izoli organizirano prvo regionalno srečanje Laboratorija za modro energijo (RBEL). Dogodek je organizirala agencija GOLEA potekal pa je v sejni sobi Občinskega sveta Občine Izola – ob tej priložnosti se jim zahvaljujemo za gostoljubje.

Namen dogodka je bila predstavitev projekta Maestrale širšemu krogu deležnikov, predstavitev dosedanjih rezultatov in pričakovanih ciljev, pregled primerov dobrih praks s področja rabe energije morja in prikaz možnosti medsebojnega sodelovanja.

Na dogodek so bili vabljeni vsi zainteresirani deležniki, predvsem pa predstavniki obalnih občin, podjetja, ki se ukvarjajo s tehnologijami izrabe energije morja (npr. toplotne črpalke) in ESCO podjetja ter predstavniki izobraževalnih ustavnov in odločevalcev na lokalni in državni ravni.

Tekom srečanja so bili predstavljeni okviri za izvedbo pilotnih projektov v sklopu projekta Maestrale in možnosti vključitve posameznih deležnikov v pilotne projekte. Predstavljeni so bili dosedanji rezultati na področju analize zakonodajnega področja in možnosti financiranja, prikazan je bil nabor razpoložljivih tehnologij in ogledi primerov dobrih praks. Predavatelji so v grobem predstavili tudi prednosti in pasti posameznih tehnologij. Tekom debate je potekala diskusija o različnih tipih tehnologij in možnostih za njihovo implementacijo v našem okolju. Ideje, ki so se porodile, bodo nadaljno raziskane, v naslednjih mesecih pa bodo zbrani predlogi pilotnih projektov. Zbrane predloge se bo na naslednjem srečanju analiziralo in izbralo dva pilotna projekta, za katera se bo izdelalo dokumentacijo.

Poleg aktivnosti projekta Maestrale, je bila izvedena tudi predstavitev “Modra energija skozi projekt SEADRION”, ki se tudi ukvarja z energijo morja, s povdarkom na koriščenju toplote s toplotnimi črpalkami. Tekom predstavitve “Povezovanje na območju regije – EUSAIR Facility Point” pa je bila predstavljena vloga omenjene podporne točke, ki v strateškem projektu povezuje štiri stebri (morska in pomorska rast, povezovanje regije, kakovost okolja in trajnostni turizem).

 

Comments are closed.