Projekt Maestrale se uspešno približuje zaključku

Skozi zadnja tri leta je projekt Maestrale gradil skupnost deležnikov na področju lokalne uprave, raziskovalnih inštitucij, javnosti in podjetij ter med njimi razširjal zavedanje in znanje o energiji morja (modri energiji) in možnostih o njenem izkoriščanju.

V sklopu delavnic poimenovanih Laboratoriji za modro energijo, ki so potekale na obalnem območju, so bile raziskane in predstavljene različne tehnologije uporabe modre energije, preverjeni so bili energetski potenciali na področju Slovenije, kot rezultat delavnic pa sta bila zasnovana dva pilotna projekta za koriščenje modre energije.

Dve izmed sklepnih dejanj projekta Maestrale sta bila dogodka DAN ODPRTIH VRAT in ZAKLJUČNA KONFERENCA.

Na DNEVU ODPRTIH VRAT smo širši javnosti predstavili rezultate projekta in možnosti izrabe modre energije tako v slovenskem prostoru, kot tudi širše. Dan odprtih vrat je potekal dne 25.10.2019, v sklopu sejma Narava-Zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Obiskovalci sejma so se z zanimanjem ustavljali ob razstavnem prostoru in poslušali o obstoječih tehnologijah izrabe energije morja, potencialih modre energije v Sloveniji, zasnovanih pilotnih projektih in možnostih za njihovo izvedbo. Eden izmed obnovljivih virov energije, katero lahko izkoriščamo na morju je tudi morska vetrna energija. Z modelčki vetrnih elektrarn smo predstavljali njeno izrabo, vpliv različnih parametrov na delovanje vetrnih elektrarn in razlike med njimi. Še posebej mlajši generaciji so bili poizkusi izredno zanimivi.

  

Od 4. do 5. novembra pa je v Italijanskem mestu Rimini potekala ZAKLJUČNA KONFERENCA projekta s “Četrtim srečanjem mednarodnega laboratorija za modro energijo”. Organizator Univerza v Sieni (vodilni partner projekta) je gostila devet partnerjev projekta iz sredozemskih držav in njihove deležnike.

Prvi dan so potekale aktivnosti sestanka projektnih partnerjev, obravnavali smo tekoče aktivnosti, status projekta in korake do zaključka projekta. Posamezni partnerji smo predstavili napredek pri aktivnostih.

Drugi dan dogodka je bila organizirana zaključna konferenca projekta z naslovom “Modra energija v območju Sredozemlja: vizije in priložnosti za trajnostno prihodnost”, ki je potekala v sklopu mednarodnega sejma Ecomondo Key Energy. Sejem Key Energy služi kot celovita predstavitev tehnologij in storitev za dekarbonizacijo gospodarstva, od obnovljivih virov, skladiščenja energije, učinkovite rabe energije, vse do digitalnih tehnologij in prihodnje mobilnosti.

Na zaključni konferenci smo imeli partnerji priložnost predstaviti zasnovane pilotne projekte, skupno 20 različnih pristopov izrabe energije morja. Zasnovo pilotnih projektov je za Slovenijo predstavljal g. Peter Blažek iz podjetja Nom Biro, ki je razložil, da smo v Sloveniji smo zasnovali dva pilotna projekta, ki izrabljata energijo morja kot vir toplote in hladu za ogrevanje in hlajenje stavb. Prvi pilotni projekt je zasnovan v ZD Izola, kjer bi z vgradnjo toplotne črpalke zagotovili celotno potrebno energijo za hlajenje in del energije za ogrevanje stavbe. Toplotno energijo bi črpali skozi vrtine ob stavbi, kjer bi zajemali mešanico morske vode in podtalnice. Za drugi pilotni projekt (Verdijeva 1 v Izoli) pa bi uporabili drugačno tehnologijo zajema toplote za toplotno črpalko. Izvedla se bi rešitev z vgradnjo toplotnih izmenjevalcev pod plavajoče pomole v bližnji marini, cevovodi pa bi vodili do objekta, kjer bi bila nameščena toplotna črpalka.

 

Med govorniki, ki so orisali pozitivni vpliv projekta Maestrale na področju lokalne uprave je bil tudi g. Aleksej Skok, ki je kot predstavnik Občine Izola razložil sodelovanje tekom projekta. Povdaril je, da občina Izola aktivno sodeluje z agencijo GOLEA in je od samega začetka projekta z zanimanjem spremljala njegov razvoj. Po odločitvi za sodelovanje pri zasnovi pilotnih projektov se je izvedla analiza primernih objektov in pripravila dokumentacija za dva pilotna projekta.

 

Za zanimiv povzetek dogajanja pa je poskrbela risarka, ki je skozi karikature povzela celotno dogajanje konference.

  

 

Comments are closed.